תקנון האתר

תקנון כללי

 1. אתר tom-home.co.il (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת אלנתן אימפורט בע”מ (להלן:”החברה”). החברה מנהלת את האתר, במסגרתו מופעלת חנות וירטואלית לציבור הגולשים בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, נקבה וזכר, וככל שנכתב בלשון זכר או נקבה, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.
 3. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש של האתר , כפי שנקבעו בתקנון זה (להלן: “התנאים”). אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתכם לכלל האמור בו. כמו כן התקנון יחול על כל שימוש שיעשה על ידכם באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון ביניכם ובין החברה, לרבות כל מי מטעמה.

פרשנות

 1. פרשנות מונחים בתקנון:

4.1  המונח “החברה” כולל את החברה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה מנהלי האתר, מפעיליו, עובדיו, וכל אדם אחר המשתתף במישרין או בעקיפין בהפעלת האתר ושלוחיהם.

4.2  הגדרות נוספות יפורטו ביתר הסעיפים.

4.3  האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהפך.

4.4  האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהפך.

 1. כותרות הסעיפים הנן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם והתניותיו.

שינויים ועדכונים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל ציבור הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 3. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים ו/או זרים; החברה אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא וגם לא על כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר, העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות וכל מידע אחר שייכים לחברה או לצדדים שלישיים, כגון יצרנים, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהחברה, מראש ובכתב.
 2. אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב. בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות מנועי עכביש או תוכנות אחרות, ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 4. אסור להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אולם, מותר לקשר לעמודים המצויים בתוכו ולשתפם ברשתות חברתיות.
 5. אסור להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

שימוש באתר

 1. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר, לרבות לכללי השימוש באתר, קרא, הבין ומקבל אותו במלואו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעיליו על פי הקנון.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.
 3. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

16.1  המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

16.2  המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי פועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעל חשבון פעיל באתר העברת התשלומים paypal.com או באפשרותו לבצע תשלום דרך מערכת סילקה אינטרנטית שאושרה במפורש מראש על ידי החברה, כדוגמת פלא-קארד.

16.3  המבצע פעולה באתר הינו בעל שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.

16.4  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.

16.5  המבצע פעולה באתר יציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.

16.6  על אף כל האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

אפשרויות משלוח

 

1) ) זמני הספקת המוצרים תיהיה עפ”י הרשימה הבאה:

א. אקססוריז (לרבות שטיחים, מראות, מדפים, תמונות, טקסטיל וכד’) – עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ההזמנה.

ב. תאורה – עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ההזמנה.

ג. רהיטים – עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ההזמנה (למעט פריטים שאינם נמצאים במלאי/ הזמנות מיוחדות).

* במידה ויתכן קיצור בזמן ההספקה יקבל על כך הלקוח הודעה מקדימה.

* שליחת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת שליחויות ועל כן עלולים להיווצר עיכובים מעבר לזמנים שצוינו לעיל.

 

עלויות משלוח:

 1. רהיטים גדולים – 400 ש”ח (כולל: פינות אוכל, קומודות, מזנונים, ויטרינות, שידות, ספריות).
 2. רהיטים קטנים – 250 ש”ח (כולל: שידות צד, שולחנות קפה/ סלון, קונסולות, מכתבות, ריהוט גן, כסאות וכורסאות).
 3. רהיטים שבירים – 50 ש”ח (כולל: מראות, תאורה).
 4. אקססוריז – 35 ש”ח (כולל: מדפים, מעמד לעציץ, שטיחים, ארגזים וסלי אחסון).  

2) ) איסוף עצמי מהמרכז הלוגיסטי |ללא עלות| כתובת- הדקל 96, מושב אמונים. 

איננו אחראים לעיכובים מצד נותני השרות, עם זאת אנו כאן לשרותכם בכל עניין ושאלה צרו קשר בטלפון08-6608282   או במייל  info@tom-home.co.il.

 

 

 

הצהרות ואחריות החברה

הגבלת אחריות
החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

בכל מקרה חובת החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 1. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או מרכישה באמצעותו, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא; החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, הרוכש או כל מי שבא במקומו יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 2. החברה מציעה למכירה באמצעות האתר אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. נתוני המוצרים אשר נמכרים באתר, ו/או ע”י החברה, הם כפי שנמסרו לחברה על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לתוכנם ונכונותם של נתונים אלה.
 3. אחריות החברה למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
 4. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ”י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע מקצועי או המלצה לרכוש מוצר. לפני רכישת כל מוצר ו/או לפני כל שימוש במוצר שנרכש באתר, יש להתייעץ במומחה או בגורם מקצועי אחר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בעלון הצרכן של המוצר ויש לפעול רק על – פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים הנמכרים בו.

21 . החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או הנובע משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן או בניגוד אליהן.

 1. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, נגיפי מחשב ורשת, וירוסים, תוכנות זדוניות, פגמים בתוכנה (“באגים”) נפילות ותקלות ברשתות החשמל, התקשורת, או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 2. החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

מכירה לצרכנים- ביטול עסקה ומדיניות החזרה

 1. כל האמור בסעיף זה יחול על מכירות ללקוח המוגדר כ”צרכן” כמשמעותו של מונח זה, בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, (קרי: “צרכן” – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי)

24.1 החברה תחליף כל מוצר פגום או שנמסר ללקוח שהוא “צרכן” או יחזירו את תמורתו, בהתאם לכל תנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

24.2  המוצר הוחזר תוך 14 יום.

24.3 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.

24.4 המוצר יישלח בדואר רשום או בשליח לכתובת: אלנתן אימפורט בע”מ הדקל 96, מושב אמונים.

24.5 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח ומספר ההזמנה או החשבונית יצורפו למוצר. הלקוח יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

24.6 במקרה של החזרת מוצר כאמור לעיל, החברה זכאית לחייב את הלקוח בסך עלות דמי המשלוח.

תנאים נוספים

 1. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 1. החברה רשאית להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת
 2. רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 3. אם תחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, בזמינותו במלאי, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל תוכן הקלדה אחר או העלאה לאתר, או בקבלת הנתונים מהלקוח, רשאית החברה לבטל את המכירה, מבלי שיהיה בכך כדי לחייבה בתשלום פיצוי לרוכש, אך החברה תהיה חייבת להודיע לו, לכתובת הדוא”ל שמסר לאתר, תוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת ההזמנה לחברה, את דבר הביטול ואת הסיבות לביטול.

שמירה על פרטיות

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 3. המידע שיוזן לאתר, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאינו מסכים לקבלת דואר אלקטרוני כאמור, חייב לפנות בהודעה לכתובת הדא”ל של החברה לצורך מחיקת כתובתו ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או לעדכן את הגדרתו באתר, בהתאם.

רכישה באתר ואספקת המוצרים

 1. הליך הרכישה באתר כולל את השלבים הבאים:
 2. כניסה לאתר.
 1. לחיצה על צלמית עגלת הקניות שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה”כ סכום הרכישה יופיעו על המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב).
 2. עם סיום בחירת הפריטים, לחיצה על הקישור “לתשלום”. שם ניתן לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או איסוף עצמי) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי.
 3. אספקת המוצרים תתבצע למען הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
 4.  זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ – ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
 5. הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו
 6. על הלקוח להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר .
 1. בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר .
 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 1. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית הההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם..  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו

החלפות והחזרות

במידה וברצונך להחזיר פריט שרכשת או להחליפו בפריט אחר מהאתר, תוכל/י לעשות זאת תוך 14 יום מרגע קבלת הפריט ובלי שום בעיה!

תוכל/י לקבל החזר כספי על המוצר, ההחזר הכספי יינתן במידה ובפריט לא נעשה שימוש והוא באריזתו המקורית, התוויות שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם ובצירוף חשבונית.

ההחזר הכספי יתבצע עד 10 ימים לאחר שהפריט הגיע אל משרדי tom-home ויהיה רק בעבור המוצרים אשר הוחזרו.

ההחזר הכספי יתקבל בניכוי 5% משווי העסקה או בניכוי סכום של 100 ש”ח- הזול מביניהם.

♦  הזיכוי יעשה עבור כרטיס האשראי או אמצעי התשלום אשר איתו התבצע התשלום

♦  מוצר במבצע שיוחזר יזוכה ע”פ הסכום ששולם בגינו בזמן המבצע.

♦  לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שנעשו בהם שימוש ואינם באריזתם המקורית

♦  לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד

♦  מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות

איך מחזירים?

 1. ניתן להביא את המוצר למרכז הלוגיסטי של החברה בכתובת: הדקל 96, מושב אמונים.

או לחילופין ע”י שליח אשר יאסוף את את הפריט מבית הלקוח אל המרכז הלוגיסטי. התשלום בעבור ההובלה יהיה על חשבון הלקוח  (ראה סעיף “עלויות משלוח”).

 1. המוצר ייבדק במרכז הלוגיסטי של החברה וכשיאושר להחזרה יתבצע זיכוי בפרק זמן של עד 10 ימי עסקים (מיום הגעת המוצר למרכזי החברה בקיזוז דמי המשלוח בעבור ההובלה).
 • שימו לב! לא ניתן לחזיר מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח.

הדין החל ומקום השיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה בעיר תל אביב – יפו בלבד.

יצירת קשר

 1. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה בטלפון 08-6608282 או בחלונית “צור קשר” או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו info@tom-home.co.il

בתודה,

צוות TomHome.